FUNKTIONER

Skelettet i skolan är schemat och därför har det en central plats i Skolplattformen™. Mycket av den enkla navigeringen sker direkt från schemat. Det ingår även en schemaläggningsfunktion i Skolplattformen.

Alla användare samlas i Skolplattformens smarta registerfunktion. Importera er data för snabba uppdateringar, exportera er data med en dynamisk exportfunktion, skicka rapporter till SCB med ett klick, uppdatera informationen med kopplingen till SPAR och samla era nya elever i kö-funktionen.

Deltagande elever lyckas bättre. Håll koll på närvaron och för dialogen med elev och hem med de olika funktionerna i Skolplattformen™. Ledighetsansökningar, sjukanmälningar och kommunikation vid ogiltig frånvaro hanteras direkt i plattformen. För att ta det ett steg längre har vi även ett AI som varnar vid oroväckande frånvaro – allt för att alla elever har rätt att lyckas.

Den bästa kommunikationen är den som når sin mottagare. Därför riktas all kommunikation i Skolplattformen till den det faktiskt berör. Skicka antingen direkta meddelanden som landar i appen eller lägg upp nyheter som hamnar hos de användare som informationen ska nå. Med Skolplattformens smarta lösningar är även en del av kommunikationen automaticerad utifrån lagar och regler.

I Skolplattformen™ har man alltid tillgång till de senaste bedömningarna vid alla bedömningstillfällen av summativ karaktär. Läraren har även tillgång till tidigare summativa bedömningar för att kunna göra den mest rättssäkra betygsättningen.

Den digitaliserade IUP:n ger stora möjligheter för att hålla den levande över tid. IUP:n utgår från Skolverkets rekommendationer och elev och vårdnadshavare får en enkelt överskådlig bild inför IUP-samtalet. I Skolplattformen™ finns det även goda möjligheter för eleven själv att bli drivande av sin egen IUP-process och leda IUP-samtalet.

Den bästa undervisningen är den som planeras. Som det sägs att den franske vetenskapsmannen Blaise Pasqual ska skrivit till sin vän, ”jag hade inte tid att skriva ett kort brev så jag skrev ett långt”. Om man inte förbereder undervisningen och sätter ut riktningen finns det risk att man missar målet. I Skolplattformen finns det stöd för pedagogiska planeringar vilket ger ett bra stöd för att kommunicera undervisningens innehåll till elever och vårdnadshavare.

Det systematiska kvalitetsarbetet startar i den data som finns. I Skolplattformen™ samlas data om elevernas närvaro och måluppfyllelse över tid. Det ges därför utmärkta förutsättningar att använda Skoplattformen som grund i arbetet och med den smarta statistikfunktionen sammanställs datan för mesta möjliga utveckling.

Ingen elev ska falla mellan stolarna! Täta kunskapsuppföljningar är ett sätt att undvika det. Genom prognosfunktionen ges möjligheter för tidiga insatser och rätt stödåtgärder i ett led att ”alla elever har rätt att lyckas”.

Skolplattformen™ app

För elever, vårdnadshavare och lärare

För att kunna använda vår app krävs att skolan är användare av verktyget samt att du som användare har ett registrerat konto. Appen uppdateras löpande med funktioner som förenklar arbetet för alla användare, oavsett om de är elever, vårdnadshavare eller lärare.

Ladda ner Skolplattformens App och få tillgång till allt som rör skolan direkt i din telefon eller tablet.

Se ditt schema och information om lektionerna.

Se en sammanfattning av din skoldag.

Sköt din kommunikation med skolan eller andra användare i Skolplattformen.

Som vårdnadshavare kan du sjukanmäla ditt barn med en knapptryckning.

Är du vårdnadshavare för flera barn på samma skola skiftar du konto med en enkel swipe till vänster.

Referenser

UTVECKLING EFTER BEHOV

Precis som inom skolan är lyhördhet en av de viktigaste egenskaperna i vårt arbete. Skolplattformens funktioner är direkta lösningar på utmaningar upplevda av lärare och administrativ skolpersonal. Efter återkommande önskemål påbörjade vi utvecklingen av vårt senaste tillskott, Elevhälsa. Och nu är den här. 

LÄS MER OM ELEVHÄLSA HÄR

VAD SAKNAR DU FÖR ATT DIN SKOLA SKA KUNNA NÅ SIN FULLA POTENTIAL?