"ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT LYCKAS"

Håkan Olsson är vd och grundare av Skolplattformen. Han har arbetat i skolvärlden sedan 2001, som lärare, kvalietetsutvecklare, elevhäslochef och rektor inom både den kommunala och privata skolan.

Håkan märkte snabbt hur stort behovet är av ett användarvänligt adminsystem för att underlätta skolpersonalens dagliga arbete och öka samarbetet mellan lärare, vårdnadshavare och elever utan att tumma på säkerheten. Han samlade därför ihop ett team med den specialkompetens han såg sig behöva – systemutvecklare, lärare, en designer och en jurist. Efter mycket research och grundlig behovsanalys skapades framtidens adminsystem för att hjälpa eleverna att nå sin fulla potential.
– Jag kände frustration över att administrationen gick ut över det pedagogiska arbetet och jag vet att jag inte är ensam om den känslan. Alla elever har rätt att lyckas och vi har byggt systemet som gör det möjligt, säger Håkan Olsson.

VÅRT NÄTVERK

Canvas är ett pålitligt LMS (Learning Management System) som används av mijiontals lärare och studenter världen över.

Elevhälsokonsulterna  jobbar med organisations- och kompetensutveckling inom skola. Deras drivkraft är att bidra till att skapa en bra skola för alla barn och ungdomar, en skola som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra.

Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-lag med hårdare regler för att hantera personuppgifter. GDPR Hero säkerställer Skolplattformens anpassning till den nya dataskyddsförordningen.

PictureMyLifes Dagbok för enkel, interaktiv kommunikation mellan hem och skola. För barn som behöver stöd av bilder, flera bildbaser ingår och man tar egna bilder eller video direkt in i Dagboken.

Säker kommunikation. Varje person med behov av stöd har sin egen Dagbok. För att kunna läsa, skriva och lägga in bilder måste man vara inbjuden till Dagboken. Alla användare har en egen inloggning och allt innehåll är krypterat när det skickas. Förberedd för GDPR.

Åhnberg & Partners är en flexibel ekonomibyrå som erbjuder heltäckande ekonomisk service och kvalificerad affärsjuridisk rådgivning.