"ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT LYCKAS"

Håkan Furevik är vd och grundare av Skolplattformen™. Han har arbetat i skolvärlden sedan 2001, som lärare, kvalitetsutvecklare, elevhälsochef och rektor inom både den kommunala och privata skolan.

Håkan märkte snabbt hur stort behovet är av ett användarvänligt adminsystem för att underlätta skolpersonalens dagliga arbete och öka samarbetet mellan lärare, vårdnadshavare och elever utan att tumma på säkerheten. Han samlade därför ihop ett team med den specialkompetens han såg sig behöva – systemutvecklare, lärare, en designer och en jurist. Efter mycket research och grundlig behovsanalys skapades framtidens adminsystem för att hjälpa eleverna att nå sin fulla potential.
– Jag kände frustration över att administrationen gick ut över det pedagogiska arbetet och jag vet att jag inte är ensam om den känslan. Alla elever har rätt att lyckas och vi har byggt systemet som gör det möjligt, säger Håkan Furevik.

VÅRT NÄTVERK

Canvas är världens snabbast växande LMS (eng. learning management system). I Sverige har Canvas valt att samarbeta med Skolplattformen eftersom systemens moderna uppbyggnad gör dem kompatibla och kan integreras med hjälp av API:er.

Elevhälsokonsulterna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete inom skolvärlden, för att förbättra skolhälsan i Sverige. Skolplattformen levererar marknadens bästa plattform för elevhälsodokumentation, vilket i kombination med Elevhälsokonsulternas kompetens täcker behoven för en stabil grund på området.

GDPR Hero hjälper företag att hantera alla krav som den nya lagen ställer. Dels med hjälp av ett verktyg för kartläggning och dels genom att erbjuda rena konsulttjänster. Skolplattformen har ett nära samarbete med GDPR Hero och kan därigenom erbjuda skolor hjälp och stöd med allt som gäller GDPR.

Picture my Life är ett verktyg där barn, unga och vuxna med behov av kognitivt stöd tryggt kan kommunicera med sina anhöriga och stödpersoner genom digitala bilder. Ett enkelt sätt att komplettera Skolplattformen.

Säker kommunikation. Varje person med behov av stöd har sin egen Dagbok. För att kunna läsa, skriva och lägga in bilder måste man vara inbjuden till Dagboken. Alla användare har en egen inloggning och allt innehåll är krypterat när det skickas. Förberedd för GDPR.