UTVECKLING EFTER BEHOV

Precis som inom skolan är lyhördhet en av de viktigaste egenskaperna i vårt arbete. Skolplattformens funktioner är direkta lösningar på problem upplevda av lärare och administrativ personal. Efter återkommande önskemål påbörjade vi utvecklingen av vårt senaste tillskott, Elevhälsa. Och snart är den här.

Vad saknar du i ditt system?